Pravila ponovljenog nagradnog natječaja Sideral Oro

Pravila ponovljenog nagradnog natječaja Sideral Oro

Pravila nagradnog natječaja Sideral

Trajanje od 31. prosinca 2021. do 4. siječnja 2022.

Članak 1. - Organizator 

Organizator, ujedno i voditelj obrade zbirke podataka, nagradnog natječaja je ZU Ljekarna Marušić, 4. Maksimirsko naselje br.21, 10000 Zagreb, OIB 55844543736 

Kontakti: 

Marina Marušić Fojs mag.pharm. 

email: [email protected] 

--podaci i kontakti službenika za zaštitu podataka— 

Članak 2. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja 

Naziv nagradnog natječaja je "Sideral ORO" .
Nagradni natječaj traje od 31. prosinca 2021. do 4. siječnja do 11:00 sati na području Republike Hrvatske. Nagradni natječaj održavat će se na Facebook stranici Ljekarna Marušić te na Instagram stranici ljekarna_marusic.

Članak 3. - Svrha nagradnog natječaja 

Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima, te pokloni prema odabranim nagradnim komentarima


Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:

  1. Odgovoriti na pitanje putem Google obrasca na poveznici: https://forms.gle/nZSFNWFuf1edZsCW9
  2. Označiti dvije osobe s kojima će podijeliti nagradu

Navedeno je potrebno napisati najkasnije do 4. siječnja 2022. do 11:00 ispod nagradne objave na Facebook stranici Ljekarna Marušić. te na Instagram stranici ljekarna_marusic.

Nagradit će se dvije osobe koja ispune sve uvjete sudjelovanja Facebook-u i jedna na Instagramu po odabiru žirija ljekarne. Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju od 31. prosinca 2021. do 4. siječnja do 11:00 sati automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi ukupno 3 komentara, a prednost imaju natjecatelji koji Facebook i Instagram stranicu ljekarne označe s "like". Prednost će imati i oni s više točnih odgovora. Također, nakon objave pobjednika potrebno je da isti dostavi osnovne osobne podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, broj mobitela i e-mail adresu na mail adresu: [email protected].

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su korisnici društvene mreže Facebook i Instagram i fanovi stranica Ljekarna Marina Marušić Fojs, mag. pharm. na navedenim društvenim mrežama. Svaki sudionik može sudjelovati s jednom prijavom u nagradnom natječaju. Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika. 

Članak 5. – Zaštita osobnih podataka 

Prijavom u ovaj nagradni natječaj sudionici daju izričitu i nedvojbenu privolu Organizatoru kao voditelju obrade zbirke osobnih podataka da osobne podatke iz čl.4.st.2. koje su sudionici pružili koristi isključivo u svrhu utvrđenja identiteta nagrađenog sudionika i predaje/uručenja nagrade, kao i da se ti podaci koriste i procesuiraju isključivo u svrhu provedbe nagradnog natječaja. 

Sudionici prijavom u nagradni natječaj potvrđuju da su upoznati s činjenicom da će osobne podatke organizator čuvati 1 godinu od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će ti podaci biti uništeni, te na isto sudionici pristaju u cijelosti. 

Sudjelujući u natječaju, sudionici prihvaćaju i odobravaju da se podaci koje javno pruže, nakon okončanja nagradnog natječaja pa do uništavanja istih, koriste od strane organizatora isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti organizatora. 

Sudionici ovoga nagradnog natječaja sudjelovanjem potvrđuju i da su upoznati od strane Organizatora o svojim pravima i to: 

  • pravu na povlačenje privole za obradu svojih podataka jednostavnom obaviješću organizatoru na bilo koji od dostupnih kontakata organizatora, bez da takvo povlačenje privole utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je povučena 
  • pravu na pristup svojim osobnim podacima i traženje njihova ispravka ili brisanja 
  • pravu na podnošenje prigovora na obradu podataka sudionika Agenciji za zaštitu osobnih podataka 
  • pravo na protivljenje da se osobni podaci koriste za potrebe izravnog marketinga 
  • pravo dobiti od organizatora kao voditelja obrade zbirke podataka potvrdu obrađuju li se osobni podaci sudionika te pristup tim podacima. 

Organizator kao Voditelj obrade zbirke osobnih podataka te Administrator Facebook/Instagram stranice/aplikacije u kojoj se provodi natječaj, rukovati će podacima sudionika prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. 

Davanje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno i prepušteno je volji potencijalnih sudionika koji ispunjavaju uvjete iz čl.4.st.3. i koji prihvaćanjem ovim Pravila sudjeluju u nagradnom natječaju. 

Organizator kao voditelj obrade zbirke podataka je prilikom donošenja ovih pravila uzeo u obzir potrebne mjere radi zaštite podataka te je upravo u tu svrhu određeno da sudionici mogu sudjelovati pod svojim ''nazivom-pseudonimom'' kojim se koriste na javnom Facebook/Instagram profilu dok će točne osobne podatke pružiti samo pobjednici natječaja i to u tajnoj korespondenciji sa organizatorom i to samo u svrhu ranije navedenu na što svi sudionici samim sudjelovanjem daju jasnu privolu. 

Organizator jamči da osobne podatke koji mu budu dostavljeni u ovdje propisanu svrhu neće davati trećim osoba te da te podatke neće koristiti niti u koju drugu svrhu osim onu ovdje navedenu na koje su sudionici i dali privolu. 

Članak 6. - Nagradni fond 

Nagradni fond uključuje 3 x (3 pakiranja Sideral ORO).

Članak 7. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira 

Odabir dobitnika nagrada obavit će se 4. siječnja 2022. u sjedištu Organizatora. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila. 

Članak 8. - Objava rezultata nagradnog natječaja 

Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni na Facebook i Instagram stranici Ljekarne Marušić u roku tjedan dana od odabira dobitnika. 

Članak 9. - Način i rok preuzimanja nagrada 

Preuzimanje nagrada dogovorit će se s dobitnicima putem e-mail razmjene nakon javljanja dobitnika na email adresu [email protected]. Ako se dobitnici prethodno opisanih nagrada ne jave Organizatoru 72 sata od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, gube pravo na nagradu. Nagrada se zatim dodjeljuje sljedećem plasiranom i tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 72 sata. 

Članak 10. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja 

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 31. prosinca 2021. do 4. siječnja. na Facebook i Instagram stranici Ljekarna Marušić

Članak 11. - Rješavanje spora 

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja “Sideral ORO“ nadležan je Općinski sud u Zagrebu. 

Članak 12. - Pravila nagradnog natječaja 

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja. Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti na Facebook/Instagram stranici Ljekarna Marušić prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja. 

Članak 13. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja 

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile, odnosno u slučaju da nastupi događaj na koji organizator niti sponzori nisu mogli utjecati, koji nisu mogli spriječiti niti predvidjeti. 

Zagreb, 29. prosinca 2021. g. 

*Ljekarna Marina Marušić Fojs poštuje Vašu privatnost te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti Vaše osobne informacije osim u svrhu predviđenu pravilima natječaja. 

** Tvrtka Facebook, Inc i Instagram, Inc ni na koji način ne sponzoriraju, potiču ili upravljaju, niti su na ikoji način povezani s natječajem.