Magistralna izrada

Magistralni pripravak je lijek izrađen u laboratoriju ljekarne za određenog bolesnika prema receptu liječnika, prema standardnoj recepturi iz stručnih farmaceutskih priručnika ili farmakopeje. (Zakon o lijekovima, NN 76/13, 90/14, 100/18)

Magistralna izrada ili izrada lijekova na recept je tradicionalno od daleke povijesti osnovni dio ljekarničke djelatnosti, a mi smo sretni što Vam možemo u našoj ljekarni osigurati izradu pripravaka u strogo kontroliranim uvjetima, prema visokim suvremenim standardima osiguranja kvalitete. Naš stručni tim svakodnevno stoji na usluzi svojim znanjem i vještinama u izradi personaliziranih pripravaka.

U kojim situacijama najčešće izrađujemo magistralne pripravke?

  • Kod prilagodne terapije za djecu ili starije (prilagodba doze ili oblika)
  • Izrada oralnih suspenzija kod otežanog gutanja tableta ili kapsula
  • Kada ne postoji potreban registrirani lijek na tržištu
  • Kada ne postoji lijek u odgovarajućem obliku (put primjene: oralni, transdermalni, vaginalni i sl.)
  • Kada pacijent ima alergiju na neku od pomoćnih tvari u gotovom lijeku prisutnom na tržištu
  • Lijekovi za rijetke bolesti
  • Kod privremenih ili trajnih nestašica lijekova na tržištu

Kako se naručuje, izrađuje i izdaje magistralni pripravak?

Ako Vam je liječnik propisao pripravak na recept kojeg trebamo izraditi, lijepo Vas molimo za razumijevanje procesa koji je potreban za izdavanje tog lijeka.

Kod prvog našeg susreta s Vama i Vašim receptom, magistar farmacije radi provjeru ispravnosti recepta, provjeru dostupnosti potrebnih aktivnih i pomoćnih tvari za izradu, te dogovara s Vama vrijeme za preuzimanje gotovog pripravka. Nakon toga slijedi otvaranje naloga za izradu, te niz postupaka izrade koji završavaju završnom kontrolom izvršenog pripravka i izrađenih protokola. Svaki izrađeni pripravak dobiva svoj laboratorijski broj koji mora biti upisan na samoj kutijici ili bočici pripravka. Pod tim brojem se nalazi evidencija njegove izrade koja nam omogućava kompletnu sljedivost svih procesa i sirovina.

Nakon što je pripravak gotov, magistar farmacije će Vam ga izdati i vrlo rado odgovoriti na sva Vaša pitanja o pripravku, načinu korištenja, duljini trajanja terapije, čuvanju i sve ostalo. Ukoliko se ne sjetite svih pitanja dok ste u ljekarni, slobodno nam se obratite i kasnije. Broj telefona naveden je na ambalaži izrađenog pripravaka, a pitanja možete postaviti i putem e-maila.

Original recepta ostaje u ljekarni.


Kategorije: Magistralna izrada, Magistralni pripravak, Ljekarnička djelatnost, Izrada lijekova na recept