Opći uvjeti poslovanja

Opće informacija o Prodavatelju

  • Ljekarna Marušić
  • Adresa: IV. Maksimirsko naselje 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • OIB: 55844543736
  • MBS: 5414601
  • Email: info@ljekarna-marusic.hr
  • Kontakt broj: 01 / 244 66 60
  • Odgovorna osoba: Marina Marušić Fojs

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika info telefona.

Osoba ovlaštena za zastupanje je Marina Marušić Fojs.

Kupac

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja.

Prethodno kupnji, kupac izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom toga ih prihvatio, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troška dostave, gdje je to primjenjivo, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.

Opće odredbe

Prodavatelj pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni ljekarna-marusic.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki. Kupac je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Prodavatelja te prihvaća da Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka niti bilo kakvu štetu na elektroničkim uređajima Kupca do kojih može doći, zbog razloga na koje Prodavatelj ne može utjecati, za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Kupac se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili u potpunosti isključen.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Ljekarna Marušić može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Ljekarna Marušić zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Nastavkom korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih izmjenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Kupac prihvaća izmjene.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu sa ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

Svi materijali koji se nalaze na ljekarna-marusic.hr internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo Prodavatelja ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

Ljekarna Marušić je prijavila prodaju medicinskih proizvoda na daljinu putem interneta Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode: www.halmed.hr, Ksaverska cesta 4, 10000 Zagreb. (Prodaja medicinskih proizvoda na daljinu)

Kupac se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice ljekarna-marusic.hr isključivo na vlastitu odgovornost Kupca tako da Ljekarna Marušić ne jamči za: 1. Za posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili 2. Za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ove internetske stranice.

Kupac izričito potvrđuje da Ljekarna Marušić nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Kupca ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Kupcu.

Uz prethodno navedene uvjete, Ljekarna Marušić neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do kupca ili za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze.

Prodavatelj zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja koje Prodavatelj, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Kupca.

Naručivanje

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, Euro (€), s PDV-om.

Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

Plaćanje

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica (kartično plaćanje), internet bankarstvom ili općom uplatnicom (plaćanje putem predračuna), ili pouzećem (kurirskoj službi pri preuzimanju proizvoda).

U slučaju kartičnog plaćanja, naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih i debitnih kartica: American Express®, MasterCard®, Diners ili Visa.

MasterCard Visa Diners American Express

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Internet ljekarna Ljekarna Marušić koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

WSPay

Isporuka

Prodavatelj isporučuje proizvode samo na području Republike Hrvatske.

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni.

Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavatelja kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Prodavatelj se obvezuje poslati pošiljku kupcu u roku od 5 radnih dana od trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija.

Trošak dostave za sve narudžbe u iznosu od €59,73 (450 kn) ili više snosi Prodavatelj, a za narudžbe u iznosu manjem od €59,73 (450 kn) snosi Kupac u iznosu od €3,32 (25 kn) i plaća ga direktno Prodavatelju zajedno s ostatkom narudžbe.

Pravo na prigovor

Kupnjom proizvoda Ljekarne Marušić putem sredstva daljinske komunikacije, potrošač ima pravo na prigovor na kupljeni proizvod. Prigovor se podnosi na jedan od tri načina:

  • Poštom na adresu: Ljekarna Marušić, IV. Maksimirsko naselje 21, 10000 Zagreb
  • E-mailom na e-mail adresu: prigovori@ljekarna-marusic.hr
  • Osobno pisanim putem na adresi: Ljekarna Marušić, IV. Maksimirsko naselje 21,10000 Zagreb
Sukladno Članku 10.st.5 Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) prilikom pisanja pisanog prigovora potrebno je navesti točne podatke, te će Prodavač na iste pisanim putem odgovoriti u roku od 15 dana.

Pravo na raskid ugovora

Potrošač ima pravo na raskid ugovora sklopljenog putem sredstva daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) dana ne navodeći razloga za to. Rok za pravo na raskid počinje teći od dana kada je roba koja je predmet ugovora predana u posjed potrošaču ili trećoj osobi koju je on odredio, a koja nije prijevoznik.

Potrošač nije ovlašten izjaviti jednostrani raskid ugovora u slučaju kada je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Oblik raskida ugovora

Potrošač može raskinuti ugovor pisanom izjavom o raskidu ugovora poslanom na adresu Ljekarna Marušić, IV. Maksimirsko naselje 21, 10000 Zagreb, Hrvatska ili na adresu elektroničke pošte info@ljekarna-marusic.hr, ili putem fax-a na broj: 01 / 244 66 60.

Predložak izjave o raskidu je dostupan za preuzimanje na web stranici trgovca, ovdje.

Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio izjavu o raskidu. Smatra se da je ugovor raskinut ukoliko je izjava o raskidu upućena trgovcu unutar roka od 14 (četrnaest) dana od dana sklapanja ugovora.

Posljedica raskida ugovora

U slučaju da potrošač jednostrano raskine ugovor, dužan snositi izravne troškove povrata robe. Potrošač je odgovoran za umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja Potrošača.

Rješavanje sporova

Za izvansudsko rješavanje sporova koji bi proizašli iz ovoga ugovora potrošač se može obratiti trgovcu na kontakt naveden gore pod odsjekom Opće informacije o trgovcu.

Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS).

Odgovornost za materijalne nedostatke robe

Prodavatelj odgovara za sve materijalne nedostatke robe koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na potrošača (odnosno u trenutku kada potrošač primi robu), bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na potrošača ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Ljekarna Marušić je zaštitu osobnih podataka uskladila s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Javni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su: