Blog

PERSONALIZIRANA TERAPIJA – sadašnjost ili budućnost?

PERSONALIZIRANA TERAPIJA – sadašnjost ili budućnost?

1. lipnja 2019.

Piše:

Nismo svi isti. Kao što ne stanemo svi u cipele istog broja, tako niti naša tijela nemaju sva jednake potrebe kada se radi o prehrani, dodacima prehrani i liječenju. Medicina je prekrasna i vrlo složena disciplina koja pokušava razvojem znanja pomoći svi ljudima.